ارائه کنندگان

پیکسل‌های لینوکسی

پیکسل‌های گنو/لینوکسی

محصولات موجود در اين بخش:
نمايش: 
محصولات موجود در اين بخش:
Fedora 20 i386 1×DVD - فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3531
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
Fedora 20 i386 1×DVD - فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live Design Suite i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با ابزارهای طراحی و گرافیکی
75,000ريال
مدل : 3540
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
Fedora 20 Live Design Suite i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با ابزارهای طراحی و گرافیکی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live Design Suite x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با ابزارهای طراحی و گرافیکی
75,000ريال
مدل : 3539
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
Fedora 20 Live Design Suite x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با ابزارهای طراحی و گرافیکی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live Games i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با صدها بازی
75,000ريال
مدل : 3537
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
Fedora 20 Live Games i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با صدها بازی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live Games x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با صدها بازی
75,000ريال
مدل : 3538
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
Fedora 20 Live Games x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با صدها بازی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live GNOME i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با میزکار گنوم
75,000ريال
مدل : 3536
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
Fedora 20 Live GNOME i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با میزکار گنوم
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live GNOME x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با میزکار گنوم
75,000ريال
مدل : 3533
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
Fedora 20 Live GNOME x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با میزکار گنوم
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live KDE i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3535
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
Fedora 20 Live KDE i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live KDE x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3534
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
Fedora 20 Live KDE x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 x86_64 1×DVD - فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3532
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
Fedora 20 x86_64 1×DVD - فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 21 Live Workstation i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 21 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3727
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 

فدورا 21 منتشر شد. متیو میلر اعلام کرد فدورا 21، آخرین نسخه پایدار توزیع جامعه محور ردهت برای دسکتاپ، سرور و کلاود منتشر شد.

Fedora 21 Live Workstation i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 21 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۳۲بیتی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 21 Live Workstation x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 21 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3728
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 

فدورا 21 منتشر شد. متیو میلر اعلام کرد فدورا 21، آخرین نسخه پایدار توزیع جامعه محور ردهت برای دسکتاپ، سرور و کلاود منتشر شد.

Fedora 21 Live Workstation x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 21 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۶۴بیتی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Kubuntu 14.04 Desktop i386 1×DVD - کوبونتو گنو/لینوکس ۱۴.۰۴ ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3613
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
جاناتان ریدل اعلام کرد کوبونتو ۱۴.۰۴، یک گونه‌ی رسمی از توزیع اوبونتو که با میزکار کی‌دی‌ای ۴.۱۳.۰ همراه است، منتشر شد: "به کوبونتو ۱۴.۰۴ با پشتیبانی بلند مدت خوش آمدید! یک ن...
Kubuntu 14.04 Desktop i386 1×DVD - کوبونتو گنو/لینوکس ۱۴.۰۴ ۳۲بیتی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Linux Mint 17 Cinnamon 64bit 1×DVD - لینوکس مینت ۱۷ ۶۴بیتی با میزکار Cinnamon
75,000ريال
مدل : 3619
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
کلمنت لفور اعلام کرد لینوکس مینت ۱۷ منتشر شد: "تیم مینت مفتخر است اعلام کند لینوکس مینت ۱۷ با اسم رمز 'Qiana' منتشر شد. لینوکس مینت ۱۷ یک نسخه با پشتیبانی بلند مدت است که تا سال ۲۰۱...
Linux Mint 17 Cinnamon 64bit 1×DVD - لینوکس مینت ۱۷ ۶۴بیتی با میزکار Cinnamon
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
نمایش 1 تا 14 (از 14 محصول) تعداد صفحات :  1