سبد خرید

 
0 مورد
آموزش پیشرفته و فارسی ردهت لینوکس توسط پویا فریضی
[1860]
200,000ريال
آموزش پیشرفته و فارسی ردهت لینوکس توسط پویا فریضی
بزرگنمايي

"این پکیج آموزشی در سال 1389 تهیه شده است"


DVD آموزشی لینوکس (Red Hat) به زبان فارسی 


این DVD به صورت مولتی مدیا و به صورت کاملا فارسی است , پس از اتمام این مجوعه قادر خواهید بود مدرک RHCE(Red Hat Certified Engineer  و یا +linux را کسب کنید.


سرفصلهایی که در این DVD مورد بررسی قرار داده شده است به قرار زیر میباشد: 


1.نصب لینوکس 
2.فرمانهای ضروری لینوکس 
3.FHS 
4.visual editor لینوکس 
5.فرمانهای فیلتر 
6.permission در لینوکس 
7.پارتیشن و سیستم فایل لینوکس 
8.boot loader,Mount,RPM در لینوکس 
9.users,Groups 
10.تنظیم و پیکربندی (Domain Name System (DNS 
11.تنظیم و پیکربندی (Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP
12.تنظیم و پیکربندی سرویس (File Transfer Protocol (FTP
13.تنظیم و پیکربندی Apache 
14.تنظیم و پیکربندی (Network File System (NFS 
15. تنظیم و پیکربندی Mail Server 
16.تنظیم و پیکربندی SAMBA 
17.تنظیم و پیکربندی Squid 
Remot Administaration.18

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ يكشنبه، 14 آذر، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1860' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1860' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]