سبد خرید

 
0 مورد
آموزش کاربردی برنامه نویسی موبایل
[3684]
88,000ريال
آموزش کاربردی برنامه نویسی موبایل
بزرگنمايي

موارد آموزشي

فصل يك:نصب netbeans: آشنايي و معرفي و مشاهده چگونگي مراحل نصب استفاده از پكهاي netbeans/ mobility pack/ java ee / web server/ web service

فصل دوم : آشنايي با محيط netbeans: منوها، نوار ابزارها و نوار وضعيت ،آشنايي با برگه هاي projects ، files، services،navigatore نمايش و مخفي كردن برگه ها

فصل سوم : برنامه نويسي در netbeans : آشنايي با محيط كد نويسي ، مفهوم خطا در كد نويسي ، آشنايي با امكانات و قابليتهاي برنامه نويسي ، برنامه نويسي به زبان جاوا، روشهاي اشكال زدايي و ديباگ برنامه هاي موبايل ،استفاده از توابع در برنامه نويسي موبايل ، ايجاد واحدهاي تستي junit ، روش كد نويسي و استفاده از كلاسهاي جاوا در برنامه هاي موبايل

فصل چهارم: نصب انواعs d k ، نصب sdk مخصوص در گوشي پيش از توليد ، روش نصب مهمترين sdk ها و معرفي و نصب sun java toolkit wireless آشنايي با پنجره مديريت platform معرفي و نصب سوني اريكسون cdc platform ( uiq) روش استفاده ار platform هاي cdc با مثال

فصل پنجم: يك برنامه نويسي ساده مبتني بر midp : چگونگي ايجاد يك پروژه جديد آشنايي با محيط هاي شبيه سازي شده معرفي و كار با تكنولوژي midp و cldc با مثال برنامه نويسي براي دستگاه هاي cdc/ java me/ cldc/ midp نصب پلاگينهاي مختلف برنامه نويسي موبايل

فصل ششم : برنامه هاي مبتني بر midp/ cldc : فراگيري روش توليد مشاهده محيط طراحي برنامه ، مشاهده وضعيت صفحه نمايش دستگاه موبايل در هنگام اجراي برنامه ، چگونگي ايجاد يك رابط كاربري

فصل هفتم: سرويسهاي وب : توليد برنامه سرويس گيرنده موبايل ، روش طراحي و توليد يك سرويس وب ، فراگيري چگونگي طراحي فرم گرافيكي استفاده از ابزار طراحي ويژوال براي طراحي فرم ، آشنابب با فرمت تصويري مناسب براي تلفن همراه روش استفاده ار سرورهاي جاوا مانند tomcat/ glassfish روش اتصال برنامه هاي موبايل به سرويس دهنده هاي اينترنتي ، روش ايجاد كامپيوننتها ، روش معرفي و استفاده از كامپوننتهاي طراحي شده

فصل هشتم: ارسال sms : آشنايي با مفاهيم كامپوننت مدبوط، طراحي برنامه ارسال sms

فصل نهم: امنيت در برنامه هاي موبايل : افزودن فرم اعتبار كاربر تشريح تامين امنيت برنامه هاي موبايل با مثال علمي

فصل دهم: كار با فايلها : مديريت فايلها ، چگونگي ذخيره حذف كپي و انتقال فايلها

فصل يازدهم : مديريت اطلاعات شخصي: چگونگي امكان دسترسي آسان به توابع طراحي برنامه مديريت اطلاعات شخصي در موبايل

اين محصول در تاريخ يكشنبه، 20 مهر، 1393 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3684' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3684' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]