سبد خرید

 
0 مورد
فیلم پوچی حق انحصاری ثبت اختراع
[1160]
75,000ريال
فیلم پوچی حق انحصاری ثبت اختراع
بزرگنمايي

فیلم Patent Absurdity (پوچی حق انحصاری ثبت اختراع)، زبان اصلی
سال تولید فیلم : ۲۰۱۰ با حمایت بنیاد نرم‌‌افزارهای آزاد
کیفیت فیلم : بالاترین کیفیت - 1080×1280 پیکسل
 

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 22 خرداد، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1532' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1532' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]