سبد خرید

 
0 مورد
پک اصلی انیمیشن سینتل (Sintel) - چهار DVD
[1250]
400,000ريال
پک اصلی انیمیشن سینتل (Sintel) - چهار DVD
بزرگنمايي

سومین فیلم متن‌باز بنیاد بلندر تولید شده در سال ۲۰۱۰

جهت تولید این انیمیشن زیبا نزدیک به ۵۰۰.۰۰۰ دلار هزینه شده است !

پک اصلی انیمیشن شامل :

 • دیسک اول :
  NTSC Video
 • دیسک دوم :
  PAL Video
  + Data
 • دیسک سوم :
  EXTRAS!
  + Film in HD
   + Tutorials
  + Documentary
  + Goodies
  + much more
 • دیسک چهارم
  DATA
   + .blend files
  Textures +

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 06 آذر، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1778' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1778' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]