سبد خرید

 
0 مورد
کتاب UNIX and Linux System Administration Handbook 4th Edition (مرجع کامل مدیریت سیستم ویرایش چهارم)
[1825]
800,000ريال
کتاب  UNIX and Linux System Administration Handbook 4th Edition (مرجع کامل مدیریت سیستم ویرایش چهارم)
بزرگنمايي

 

کتاب UNIX and Linux System Administration Handbook در سال 2010 توسط چهارتن از نویسندگان برجسته در زمینه لینوکس و یونیکس نگارش شده است. این کتاب یکی از پرفروش ترین کتاب های سال 2011 شرکت آمازون بوده است.

چاپ شده به صورت دیجیتال (پرینت)

صحافی :‌ سیمی فلزی

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 09 فروردين، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2443' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2443' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]