سبد خرید

 
0 مورد
کتاب Unix and Linux - Visual QuickStart Guide
[1826]
300,000ريال
کتاب Unix and Linux - Visual QuickStart Guide
بزرگنمايي

کتاب Unix and Linux - Visual QuickStart Guide در سال 2009 توسط دو تن از نویسندگان مطرح به سبکی کاملا نو (Visual) و جذاب نگارش شده است. این کتاب برای شروع یادگیری لینوکس عالی است.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 09 فروردين، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2444' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2444' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]