سبد خرید

 
0 مورد
دانشگاه مجازی بلندر 1*DVD
[s_99]
75,000ريال
دانشگاه مجازی بلندر 1*DVD
بزرگنمايي

دانشگاه مجازی Blender3D
ممکن است بسیاری از شما بخواهید ‌Blender را یاد بگیرید . در زمانی که کلاس های آموزشی برای این نرم افزار در کشورمان وجود ندارد بنابراین بهترین راه یادگیری این نرم افزار استفاده از فیلم های آموزشی است . متاسفانه تعداد فیلم های آموزشی برای کاربران مبتدی بلندر بسیار کم و پراکنده است . مجموعه آموزشی دانشگاه مجازی بلندر که توسط سایت خبری بلندر Blendernation.com تایید شده است توسط یکی از بهترین کاربران بلندر تهیه شده است . یکی از خصوصیات بارز این مجموعه آموزشی این است که فطصل به فصل کاربر را در جهت یادگیری بلندر پیش می برد.


بررسی این مجموعه آموزشی :
این مجموعه آموزشی تحت وب می باشد بنابراین در هر نوع سیستم عاملی باشید چه لینوکس و چه مک و ویندوز می توانید آنرا اجرا کنید . این مجموعه به هفت قسمت تقسیم شده است.

این مجموعه به زبان انگلیسی می باشد.

اين محصول در تاريخ سه شنبه، 14 خرداد، 1387 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '423' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '423' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]