سبد خرید

 
0 مورد
آموزش ویدئویی Inkscape (نرم‌افزار آزاد طراحی برداری)
[1439]
125,000ريال
آموزش ویدئویی Inkscape (نرم‌افزار آزاد طراحی برداری)
بزرگنمايي

مجموعه آموزش ویدئویی نرم افزار طراحی Inkscape در قالب ۱۰۶ درس کاملا کاربردی

این آموزش‌ها برگرفته از سایت http://screencasters.heathenx.org می‌باشد.
 

این محصول شامل بیش از ۵ گیگابایت ویدئوی آموزشی به تفکیک درس‌ها بر روی یک دیسک DVD دولایه (ظرفیت بالا، ۹ گیگابایتی) می‌باشد.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ يكشنبه، 17 بهمن، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1975' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1975' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]