سبد خرید

 
0 مورد
کتاب The Debian Administrator's Handbook
[2097]
350,000ريال
کتاب The Debian Administrator's Handbook
بزرگنمايي

راهنمای مدیران دبیان (Debian Administrator's Handbook) عنوان کتابی است که شامل تمام موضوعات مورد نیاز یک مدیر سیستم برای نصب، راه‌اندازی و نگه داری یک سرور دبیان می‌شود.

مطالب این کتاب از سطح مقدماتی شروع (معرفی دبیان و نرم‌افزار آزاد) سپس به سطح متوسط رسیده (پیشنیازها و ناسازگاری بسته‌ها، نصب و به روزرسانی، پاک کردن بسته‌ها و …) و در سطح پیشرفته به پایان میرسه (کامپایل کرنل، تهیه پشتیبان با rsync، تنظیم RAID و LVM و …)

چاپ شده به صورت دیجیتال (پرینت)

صحافی : سیمی فلزی

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ پنجشنبه، 29 تير، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2727' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2727' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]