سبد خرید

 
0 مورد
قلک سرامیکی دبیان - Debian Piggy Bank
[22]
170,000ريال
قلک سرامیکی دبیان - Debian Piggy Bank
بزرگنمايي

جنس قلک : سرامیک
رنگ قلک : طلایی  اکلیری (براق)
توضیح : لوگوی دبیان به صورت تمام رنگی در یک وجه قلک چاپ شده و در برابر شست و شو و حرارت مقاوم می باشد. همچنین جهت تخلیه قلک هیچ نیازی به دو نصفه کردن و شکستن آن نمی باشد :) با باز کردن درب انتهایی آن به راحتی می توان قلک را تخلیه نمود و جهت استفاده مجدد آماده می شود.
 


 

اين محصول در تاريخ شنبه، 05 دی، 1388 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1228' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1228' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]