سبد خرید

 
0 مورد
پک اصلی Big Buck Bunny
[309]
250,000ريال
پک اصلی Big Buck Bunny
بزرگنمايي

سخه اصلی آخرین انیمیشن تولیدی کد باز حمایت شده توسط بنیاد بلندر
این محصول بر روی ۲ دیسک DVD دولایه (Double Layer) برای هر دو سیستم تصویر PAL و NTSC عرضه می گردد.

محتویات دیسک ها:

  • Production Files
  • Tutorials
  • Simple Blend files
  • Movie script
  • Features
  • Artwork
  • Videos
  • Photos
  • Live-edit

بسته بندی این محصول کاملا مانند نسخه اصلی است.
 

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ يكشنبه، 30 فروردين، 1388 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '800' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '800' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]