شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد

ارائه کنندگان

محصولات موجود در اين بخش: محصولات موجود در اين بخش:
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 i586 1×DVD - سوزه لینوکس اینترپرایز دسکتاپ ۱۱ سرویس پک 4 ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3859
ارائه كننده : Novell 
روز گذشته SUSE آماده بودن چهارمین سرویس پک SUSE Linux Enterprise 11 را برای نسخه‌های میزکار و سرور که مجموعه‌ای از توزیع‌های کلاس تجاری لینوکس هستند رااعلام کرد. «SUSE کار ر...
 SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 i586 1×DVD - سوزه لینوکس اینترپرایز دسکتاپ ۱۱ سرویس پک 4 ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 x86_64 1×DVD - سوزه لینوکس اینترپرایز دسکتاپ ۱۱ سرویس پک 4 ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3860
ارائه كننده : Novell 
روز گذشته SUSE آماده بودن چهارمین سرویس پک SUSE Linux Enterprise 11 را برای نسخه‌های میزکار و سرور که مجموعه‌ای از توزیع‌های کلاس تجاری لینوکس هستند رااعلام کرد. «SUSE کار ر...
 SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 x86_64 1×DVD - سوزه لینوکس اینترپرایز دسکتاپ ۱۱ سرویس پک 4 ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 i586 1×DVD - سوزه لینوکس اینترپرایز سرور ۱۱ سرویس پک 4 ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3861
ارائه كننده : Novell 
روز گذشته SUSE آماده بودن چهارمین سرویس پک SUSE Linux Enterprise 11 را برای نسخه‌های میزکار و سرور که مجموعه‌ای از توزیع‌های کلاس تجاری لینوکس هستند رااعلام کرد. «SUSE کار ر...
 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 i586 1×DVD - سوزه لینوکس اینترپرایز سرور ۱۱ سرویس پک 4 ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 x86_64 1×DVD - سوزه لینوکس اینترپرایز سرور ۱۱ سرویس پک 4 ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3862
ارائه كننده : Novell 
روز گذشته SUSE آماده بودن چهارمین سرویس پک SUSE Linux Enterprise 11 را برای نسخه‌های میزکار و سرور که مجموعه‌ای از توزیع‌های کلاس تجاری لینوکس هستند رااعلام کرد. «SUSE کار ر...
 SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 x86_64 1×DVD - سوزه لینوکس اینترپرایز سرور ۱۱ سرویس پک 4 ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
نمایش 1 تا 4 (از 4 محصول) تعداد صفحات :  1