شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
ASPLinux 14 1×DVD
[236]
75,000ريال
ASPLinux 14 1×DVD
بزرگنمايي

نسخه جدیدی از توزیع ASPLinux که یک توزیع روسی مخصوص میزکار و سرویس‌دهنده می‌باشد، منتشر شد. این نسخه به همراه ویژگی‌هایی نظیر Linux telephony، پشتیبانی از webcamها، پشتیبانی کامل از sleep و stand-by بر روی کامپیوترهای همراه، پیکربندی خودکار شبکه، پیکربندی آسان GPRS، CDMA و VPN و... ارايه شده است. نسخه جدید به همراه هسته 2.6.26 و کتابخانه C نسخه ۲.۸ و محیط X.Org Server 1.5، میزکارهای GNOME 2.22، KDE 4.1 و مجموعه اداری OpenOffice.org 3.0 و... منتشر شده است.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ پنجشنبه، 28 آذر، 1387 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '692' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '692' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]