شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
ArchBang Linux 2012.12 x86_64 1×CD - آرچ بنگ لینوکس ۲۰۱۲.۱۲ ۶۴بیتی
[2393]
40,000ريال
ArchBang Linux 2012.12 x86_64 1×CD - آرچ بنگ لینوکس ۲۰۱۲.۱۲ ۶۴بیتی
بزرگنمايي

Stan McLaren has announced the release of ArchBang Linux 2012.12, a new stable version of the project's lightweight desktop distribution based on Arch Linux: "ArchBang Linux 2012.12 is out in the wild. If you are already running ArchBang smoothly on your system then you don't need to install the new release. This 2012.12 release is a full systemd version with our latest set of minimal packages and Openbox for the competent Linux user. A few changes for this release: Linux kernel 3.6.8; GnomishDark theme with Shakey-Stapler-Dark widget; updated Openbox menu; dbus-launch removed. ArchBang still plans to have four major releases per year. Due to upgrades and improvements to the Arch Linux system, ArchBang will continue to release unofficial test images between official releases to address changes and prevent excessive workarounds in installing and updating newly installed systems."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ پنجشنبه، 14 دی، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3076' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3076' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]