شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
BeleniX 0.7.1 1×CD
[22]
40,000ريال
BeleniX 0.7.1 1×CD
بزرگنمايي

اولین بهنگام‌رسانی از BeleniX، یک دیسک زنده مبتنی بر OpenSolaris، انتشار یافت. این بهنگام‌رسانی از آخرین انتشار OpenSolaris ساخت ۹۳ و بهنگام‌سازی KDE 3.5.9 همراه با تغییرات دیگر و رفع اشکالات بهره می‌گیرد. این انتشار از آخرین نسخه نصاب Caiman استفاده می‌کند. تغییرات کامل این نسخه عبارتند از: آخرین نسخه راه‌انداز ATIgfx؛ اضافه شدن راه‌انداز rum؛ بهنگام‌سازی راه‌انداز Nvidia به نسخه 173.14.05؛ بهنگام سازی OSS به نسخه ۱۰۱۶-۴.۰؛ بهنگام‌سازی Fully Open X bits؛ فایرفاکس ۳.۰.۱؛ sbin/sh/ هم‌اکنون ksh93 است.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 08 خرداد، 1387 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '346' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '346' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]