شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
BlankOn 8.0 Desktop amd64 1×DVD
[2196]
75,000ريال
BlankOn 8.0 Desktop amd64 1×DVD
بزرگنمايي

The BlankOn development team has announced the release of BlankOn 8.0, a Debian-based Indonesian distribution featuring the GNOME 3 desktop with a custom desktop shell called "Manokwari". Built with HTML 5 and CSS 3, Manokwari is an evolution from the project's earlier shell called "BlankOn Panel"; it features a standard panel with a number of common applets, as well as a comprehensive menu system for quick access to applications and utilities. Other features of this release include a new DVD edition with extra software (a CD edition is also available), support for six languages used in Indonesia, Stardict dictionary, the Chromium web browser version 21, and an online package repository developed specifically for BlankOn.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 31 شهريور، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2833' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2833' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]