شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Bluewhite64 13.0 Live 1×DVD
[s_704]
75,000ريال
Bluewhite64 13.0 Live 1×DVD
بزرگنمايي

DVD زنده از Bluewhite64 Linux 13.0 که بر اساس Slackware مخصوص سیستم‌های ۶۴ بیتی است، منتشر شد. این DVD زنده به همراه میزکارهای KDE 4.3.2 و Xfce 4.6.1 ارائه شده و از هسته 2.6.31.5 استفاده می‌کند. همچنین این نسخه از IA32 emulation برای پشتیبانی از اجرای نرم‌افزارهای ۳۲ بیتی نیز پشتیبانی می‌کند.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 06 آذر، 1388 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1138' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1138' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]