شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
CAINE 5.0 1×DVD - کِین لینوکس ۵.۰
[3873]
75,000ريال
CAINE 5.0 1×DVD - کِین لینوکس ۵.۰
بزرگنمايي

نانی بستی اعلام کرد CAINE 5.0، یک توزیع اوبونتو پایه با دیسک زنده شامل مجموعه‌ی وسیعی از ابزارهای تست نفوذ و امنیتی منتشر شد: CAINE 5.0 'Blackhole' 64-bit- آخرین انتشار رسمی گنو/لینوکس CAINE. تغییرات: کرنل لینوکس ۳.۸؛ برپایه اوبونتو ۱۲.۰۴.۳ (۶۴ بیت) - بوت امن و UEFI؛ CAINE 5.0 در open drive می‌تواند بوت امن+UEFI و UEFI داشته باشد، legacy BIOS، بایوس؛ CAINE 5.0 در دی‌وی‌دی می‌تواند روی  legacy BIOS و بایوس بوت شود؛ SystemBack نصاب جدید است. rbfstab ابزاریست که در طول بوت یا هنگامی که یک دستگاه وصل می‌شود فعال شده، و وردی‌های فقط-خواندنی را روی  /etc/fstab می‌نویسد تا دستگاه به صورت امن برای تست forensic مانت شود. mounter یک ابزار مانت کردن رابط کاربری گرافیکی است که در سینی کار قرار دارد.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 30 مرداد، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3873' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3873' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]