شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Caos 1.0.25 x86_64 1×DVD
[714]
75,000ريال
Caos 1.0.25 x86_64 1×DVD
بزرگنمايي

The Caos team of developers and contributors from Infiscale are proud to announce the public release of Caos Linux NSA (Node Server Appliance) version 1.0.25, an updated release to the NSA-1.0 operating system and new Live Media installer disk. This Caos NSA 1.0 release includes all known security updates, the latest supported packages, configuration tools, better support for private and public clouds, and enhanced hardware and compatibility support from some of our supporters including Intel, SuperMicro and HP all wrapped up into a brand new Live Media installer.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 06 آذر، 1388 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1150' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1150' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]