شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
CentOS 6.5 x86_64 2×DVD - سنت او اس ۶.۵ ۶۴بیتی
[3530]
150,000ريال
CentOS 6.5 x86_64 2×DVD - سنت او اس ۶.۵ ۶۴بیتی
بزرگنمايي

کارانبیر سینگ اعلام کرد  CentOS 6.5، آخرین بیلد پایدار از توزیع لیوکس از رده enterprise کامپایل شده از کد منبع Red Hat Enterprise Linux 6.5 منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم  CentOS 6.5 منتشر شد.  CentOS 6.5 برپایه انتشار EL 6.5 و شامل بسته‌هایی از همه مدل‌ها است. در مقایسه با انتشار پیشین CentOS 6 تغییرات بنیادین بسیاری در این انتشار وجود دارد و ما به شدت توصیه می‌کنیم متن انتشار را خوانده و به نکات فنی و اینکه چگونه می‌توانند نصب شما را تحت تاثیر قرار دهند توجه کنید.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 23 آذر، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3530' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3530' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]