شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
CentOS 6.8 i386 2×DVD - سنت او اس 6.8 ۳۲بیتی
[3999]
150,000ريال
CentOS 6.8 i386 2×DVD - سنت او اس 6.8 ۳۲بیتی
بزرگنمايي

Johnny Hughes خبر از انتشار CentOS 6.8 داده است که توزیعی برپایه کد‌های منبع Red Hat Enterprise Linux است و توسط جامعه کاربری ساخته می‌شود. انتشار جدید شامل چندین تغییر مهم است که شامل راه‌انداز‌های با ارزش و بسته‌های نرم‌افزاری به همراه برخی  ویژگی‌ها است. «CentOS از کد‌های منبع منتشر شده توسط رد‌هت ساخته می‌شود. تمامی انواع پیش‌رو در یک مخزن ترکیب شده قرار گرفته‌اند تا کار برای کاربران نهایی ساده‌تر شود. بر این اساس تمامی نصب‌های ایستگاه کاری، کارمان و نصب از شبکه را می‌توان از مخزن ترکیبی ما بروز کرد. تغییرات اساسی در این انتشار وجود دارد و ما شدیدا توصیه می‌کنیم تا یادداشت انتشار پیش‌رو را به همراه یادداشت فنی آن را مطالعه کنند تا از تاثیری که بر نصب دارد آگاه شوید. » 

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 12 خرداد، 1395 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3999' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3999' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]