شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد

ارائه کنندگان

محصولات موجود در اين بخش: محصولات موجود در اين بخش:
Debian 8.0 (Jessie) Live Cinnamon amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار سینامون
75,000ريال
مدل : 3774
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live Cinnamon amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار سینامون 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live Cinnamon i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار سینامون
75,000ريال
مدل : 3801
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live Cinnamon i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار سینامون 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live GNOME amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار گنوم
75,000ريال
مدل : 3773
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live GNOME amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار گنوم 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live GNOME i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار گنوم
75,000ريال
مدل : 3802
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live GNOME i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار گنوم 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live KDE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3775
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live KDE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار کی‌دی‌ای 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live KDE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3803
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live KDE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار کی‌دی‌ای 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live LXDE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار ال‌ایکس‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3776
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live LXDE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار ال‌ایکس‌دی‌ای 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live LXDE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار ال‌ایکس‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3804
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live LXDE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار ال‌ایکس‌دی‌ای 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live MATE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار ماته
75,000ريال
مدل : 3778
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live MATE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار ماته 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live MATE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار ماته
75,000ريال
مدل : 3806
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live MATE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار ماته 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live Xfce amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار ایکس‌اف‌سی‌ای
75,000ريال
مدل : 3777
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live Xfce amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار ایکس‌اف‌سی‌ای 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live Xfce i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار ایکس‌اف‌سی‌ای
75,000ريال
مدل : 3805
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
 Debian 8.0 (Jessie) Live Xfce i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار ایکس‌اف‌سی‌ای 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
نمایش 1 تا 12 (از 12 محصول) تعداد صفحات :  1