ارائه کنندگان

پیکسل‌های لینوکسی

پیکسل‌های گنو/لینوکسی

محصولات موجود در اين بخش:
نمايش: 
محصولات موجود در اين بخش:
Debian 7.8 (Wheezy) amd64 10×DVD - پک کامل دبیان 7.8 (ویزی) 64بیتی
450,000ريال
مدل : 3731
ارائه كننده : Debian 
آپدیت 8 دبیان 7 که به نام Wheezy شناخته می شود، منتشر شد. توزیع دبیان که بصورت جامعه‌محور نگهداری و ساخته می‌شود یکی از قدرتمندترین و پایه‌ای ترین گنو/لینوکس‌هاست؛ پدر توزیع&...
Debian 7.8 (Wheezy) amd64 10×DVD - پک کامل دبیان 7.8 (ویزی) 64بیتی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 7.8 (Wheezy) i386 10×DVD - پک کامل دبیان 7.8 (ویزی) 32بیتی
450,000ريال
مدل : 3730
ارائه كننده : Debian 
آپدیت 8 دبیان 7 که به نام Wheezy شناخته می شود، منتشر شد. توزیع دبیان که بصورت جامعه‌محور نگهداری و ساخته می‌شود یکی از قدرتمندترین و پایه‌ای ترین گنو/لینوکس‌هاست؛ پدر توزیع&...
Debian 7.8 (Wheezy) i386 10×DVD - پک کامل دبیان 7.8 (ویزی) 32بیتی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 7.9 (Wheezy) amd64 3×DVD - پک 3 دی‌وی‌دی دبیان 7.9 (ویزی) 64بیتی
170,000ريال
مدل : 3835
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار نهمین آپدیت Debian GNU/Linux 7.0 با کد «Wheezy» را اعلام کرده است. این آپدیت شامل اصلاحاتی برای مشکلات امنیتی به همراه تنظیماتی برای مشکلات جدی نسخه پایدار است. به...
Debian 7.9 (Wheezy) amd64 3×DVD - پک 3 دی‌وی‌دی دبیان 7.9 (ویزی) 64بیتی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 7.9 (Wheezy) i386 3×DVD - پک 3 دی‌وی‌دی دبیان 7.9 (ویزی) 32بیتی
170,000ريال
مدل : 3836
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار نهمین آپدیت Debian GNU/Linux 7.0 با کد «Wheezy» را اعلام کرده است. این آپدیت شامل اصلاحاتی برای مشکلات امنیتی به همراه تنظیماتی برای مشکلات جدی نسخه پایدار است. به...
Debian 7.9 (Wheezy) i386 3×DVD - پک 3 دی‌وی‌دی دبیان 7.9 (ویزی) 32بیتی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) amd64 13×DVD - پک کامل دبیان 8.0 (جسی) 64بیتی
495,000ريال
346,500ريال
مدل : 3789
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) amd64 13×DVD - پک کامل دبیان 8.0 (جسی) 64بیتی
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live Cinnamon amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار سینامون
75,000ريال
مدل : 3774
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) Live Cinnamon amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار سینامون
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live Cinnamon i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار سینامون
75,000ريال
مدل : 3801
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) Live Cinnamon i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار سینامون
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live GNOME amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار گنوم
75,000ريال
مدل : 3773
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) Live GNOME amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار گنوم
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live GNOME i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار گنوم
75,000ريال
مدل : 3802
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) Live GNOME i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار گنوم
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live KDE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3775
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) Live KDE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live KDE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3803
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) Live KDE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live LXDE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار ال‌ایکس‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3776
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) Live LXDE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار ال‌ایکس‌دی‌ای
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live LXDE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار ال‌ایکس‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3804
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) Live LXDE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار ال‌ایکس‌دی‌ای
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live MATE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار ماته
75,000ريال
مدل : 3778
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) Live MATE amd64 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۶۴بیتی با میزکار ماته
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Debian 8.0 (Jessie) Live MATE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار ماته
75,000ريال
مدل : 3806
ارائه كننده : Debian 
پروژه دبیان انتشار Debian GNU/Linux 8.0 را با نام «Jessie» اعلام کرده است. نسخه پایدار جدید اولین نسخه دبیان است که از systemd به عنوان نرم‌افزار init پیش‌فرض استفاده می&zw...
Debian 8.0 (Jessie) Live MATE i386 1×DVD - دیسک زنده دبیان 8.0 ۳۲بیتی با میزکار ماته
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
نمایش 1 تا 15 (از 23 محصول) تعداد صفحات :  1  2  [بعدی >>]