شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Dream Studio 12.04.2 i386 1×DVD - دریم استودیو ۱۲.۰۴.۲ ۳۲بیتی
[3216]
75,000ريال
Dream Studio 12.04.2 i386 1×DVD - دریم استودیو ۱۲.۰۴.۲ ۳۲بیتی
بزرگنمايي

Dick MacInnis has announced the release of DreamStudio 12.04.2, an updated build of the project's multimedia distribution based on Ubuntu's latest long-term support (LTS) release: "We're proud to announce the official release of DreamStudio Unity 12.04.2. Here are just some of the newest features: audio indicator - the second version of DreamStudio's exclusive audio indicator features quick access to ALSA controls, JACK utilities, and software synths; new name - DreamStudio OS is now DreamStudio Unity; hardware support - for those of you with Ivy Bridge processors, we now feature a dedicated install image with the 3.5 Linux kernel; updates - many of DreamStudio's major software packages, such as Blender, GIMP, and Inkscape have been updated to the latest stable versions, and hundreds of security updates to the base system are included."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 27 فروردين، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3216' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3216' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]