شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Emmabuntüs Desktop 12.04.2-1.04 1×DVD
[3219]
75,000ريال
Emmabuntüs  Desktop 12.04.2-1.04 1×DVD
بزرگنمايي

Patrick d'Emmabuntüs has announced the availability of an updated version of Emmabuntüs, a Xubuntu-based distribution with the Xfce desktop and a large number of pre-installed applications: "The Collective Emmabuntüs is pleased to announce the availability of the third maintenance release of Emmabuntüs 2 1.04 based on Xubuntu 12.04.2. This distribution was designed to facilitate the refurbishing of computers given to humanitarian organizations, especially Emmaüs communities (where the name comes from), and to promote the discovery of Linux by beginners, but also to extend the life of the equipment and to reduce waste caused by over-consumption of raw materials. This update is delivered to improve the use of Emmabuntüs 2 in digital public spaces, and in organizations using Emmabuntüs."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 27 فروردين، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3219' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3219' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]