شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد

ارائه کنندگان

محصولات موجود در اين بخش:
نمايش: 
محصولات موجود در اين بخش:
Fedora 22 Live Security i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۲ سیکیوریتی ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3837
ارائه كننده : Fedora 
پروژه فدورا نسخه جدید توزیع فدورا را ارایه نمود. انتشار جدید، نسخه 22، 3 خط محصول جداگانه را به کاربران ارایه می دهد که هرکدام برای یک محیط خاص طراحی شده است. این 3 شاخه عبارتند از: Workstation ...
 Fedora 22 Live Security i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۲ سیکیوریتی ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 22 Live Security x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۲ سیکیوریتی ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3838
ارائه كننده : Fedora 
پروژه فدورا نسخه جدید توزیع فدورا را ارایه نمود. انتشار جدید، نسخه 22، 3 خط محصول جداگانه را به کاربران ارایه می دهد که هرکدام برای یک محیط خاص طراحی شده است. این 3 شاخه عبارتند از: Workstation ...
 Fedora 22 Live Security x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۲ سیکیوریتی ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 22 Server i386 1×DVD - دیسک فدورا ۲۲ نسخه سرور ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3823
ارائه كننده : Fedora 
پروژه فدورا نسخه جدید توزیع فدورا را ارایه نمود. انتشار جدید، نسخه 22، 3 خط محصول جداگانه را به کاربران ارایه می دهد که هرکدام برای یک محیط خاص طراحی شده است. این 3 شاخه عبارتند از: Workstation ...
 Fedora 22 Server i386 1×DVD - دیسک فدورا ۲۲ نسخه سرور ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 22 Server x86_64 1×DVD - دیسک فدورا ۲۲ نسخه سرور ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3808
ارائه كننده : Fedora 
پروژه فدورا نسخه جدید توزیع فدورا را ارایه نمود. انتشار جدید، نسخه 22، 3 خط محصول جداگانه را به کاربران ارایه می دهد که هرکدام برای یک محیط خاص طراحی شده است. این 3 شاخه عبارتند از: Workstation ...
 Fedora 22 Server x86_64 1×DVD - دیسک فدورا ۲۲ نسخه سرور ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 23 Live KDE i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 23 با میزکار کی‌دی‌ای ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3800
ارائه كننده : Fedora 
فدورا ۲۳ منتشر شد.
تیم توسعه فدورا نسخه جدیدی از توزیع لینوکس خود را که توسط رد‌هت پشتیبانی مالی می‌شود، عرضه کردند. این انتشار جدید، فدورا ۲۳، در نسخه‌های مختلفی آماده شد...
 Fedora 23 Live KDE i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 23 با میزکار کی‌دی‌ای ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 23 Live KDE x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 23 با میزکار کی‌دی‌ای ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3799
ارائه كننده : Fedora 
فدورا ۲۳ منتشر شد.
تیم توسعه فدورا نسخه جدیدی از توزیع لینوکس خود را که توسط رد‌هت پشتیبانی مالی می‌شود، عرضه کردند. این انتشار جدید، فدورا ۲۳، در نسخه‌های مختلفی آماده شد...
 Fedora 23 Live KDE x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 23 با میزکار کی‌دی‌ای ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 23 Live Workstation i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 23 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3912
ارائه كننده : Fedora 
فدورا ۲۳ منتشر شد.
تیم توسعه فدورا نسخه جدیدی از توزیع لینوکس خود را که توسط رد‌هت پشتیبانی مالی می‌شود، عرضه کردند. این انتشار جدید، فدورا ۲۳، در نسخه‌های مختلفی آماده شد...
 Fedora 23 Live Workstation i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 23 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 23 Live Workstation x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 23 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3913
ارائه كننده : Fedora 
فدورا ۲۳ منتشر شد.
تیم توسعه فدورا نسخه جدیدی از توزیع لینوکس خود را که توسط رد‌هت پشتیبانی مالی می‌شود، عرضه کردند. این انتشار جدید، فدورا ۲۳، در نسخه‌های مختلفی آماده شد...
 Fedora 23 Live Workstation x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 23 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 24 Live Security x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 24 سیکیوریتی ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 4043
ارائه كننده : Fedora 
پروژه فدورا خبر از انتشار فدورا ۲۴ داده است. این نسخه جدید با گنوم ۳.۲۰ و پشتیبانی از بسته‌های Flatpak از طریق مدیر بسته گرافیکی همراه است. اگرچه فدورا همچنان از X به ...
 Fedora 24 Live Security x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 24 سیکیوریتی ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 24 Live Workstation i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 24 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 4004
ارائه كننده : Fedora 
پروژه فدورا خبر از انتشار فدورا ۲۴ داده است. این نسخه جدید با گنوم ۳.۲۰ و پشتیبانی از بسته‌های Flatpak از طریق مدیر بسته گرافیکی همراه است. اگرچه فدورا همچنان از X به عنوان سرور نمایش پیش&z...
 Fedora 24 Live Workstation i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 24 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 24 Live Workstation x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 24 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 4005
ارائه كننده : Fedora 
پروژه فدورا خبر از انتشار فدورا ۲۴ داده است. این نسخه جدید با گنوم ۳.۲۰ و پشتیبانی از بسته‌های Flatpak از طریق مدیر بسته گرافیکی همراه است. اگرچه فدورا همچنان از X به عنوان سرور نمایش پیش&z...
 Fedora 24 Live Workstation x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 24 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 25 Live KDE i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 25 با میزکار کی‌دی‌ای ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل :
ارائه كننده : Fedora 

فدورا ۲۵ منتشر شد.

 Fedora 25 Live KDE i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 25 با میزکار کی‌دی‌ای ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 25 Live KDE x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 25 با میزکار کی‌دی‌ای ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل :
ارائه كننده : Fedora 

فدورا ۲۵ منتشر شد.

 Fedora 25 Live KDE x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 25 با میزکار کی‌دی‌ای ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 25 Live Workstation i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 25 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل :
ارائه كننده : Fedora 

فدورا ۲۵ منتشر شد.

 Fedora 25 Live Workstation i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 25 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 25 Live Workstation x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 25 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل :
ارائه كننده : Fedora 

فدورا ۲۵ منتشر شد.

 Fedora 25 Live Workstation x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 25 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
نمایش 1 تا 15 (از 16 محصول) تعداد صفحات :  1  2  [بعدی >>] 
به لینوکس سی‌دی امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد