شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد

ارائه کنندگان

محصولات موجود در اين بخش: محصولات موجود در اين بخش:
Fedora 20 i386 1×DVD - فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3531
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
 Fedora 20 i386 1×DVD - فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live Design Suite i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با ابزارهای طراحی و گرافیکی
75,000ريال
مدل : 3540
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
 Fedora 20 Live Design Suite i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با ابزارهای طراحی و گرافیکی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live Design Suite x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با ابزارهای طراحی و گرافیکی
75,000ريال
مدل : 3539
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
 Fedora 20 Live Design Suite x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با ابزارهای طراحی و گرافیکی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live Games i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با صدها بازی
75,000ريال
مدل : 3537
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
 Fedora 20 Live Games i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با صدها بازی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live Games x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با صدها بازی
75,000ريال
مدل : 3538
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
 Fedora 20 Live Games x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با صدها بازی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live GNOME i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با میزکار گنوم
75,000ريال
مدل : 3536
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
 Fedora 20 Live GNOME i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با میزکار گنوم 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live GNOME x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با میزکار گنوم
75,000ريال
مدل : 3533
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
 Fedora 20 Live GNOME x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با میزکار گنوم 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live KDE i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3535
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
 Fedora 20 Live KDE i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۳۲بیتی با میزکار کی‌دی‌ای 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 Live KDE x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با میزکار کی‌دی‌ای
75,000ريال
مدل : 3534
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
 Fedora 20 Live KDE x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی با میزکار کی‌دی‌ای 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 20 x86_64 1×DVD - فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3532
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 
فدورا ۲۰، با اسم رمز "Heisenbug" و تقدیم شده به مشارکت کننده مشهور فدورا "ست ویدال" که در ماه جولای درگذشت، منتشر شد: مفتخریم اعلام کنیم فدورا ۲۰ ( 'Heisenbug')، که ا...
 Fedora 20 x86_64 1×DVD - فدورا ۲۰ گنو/لینوکس ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 21 Live Workstation i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 21 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3727
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 

فدورا 21 منتشر شد. متیو میلر اعلام کرد فدورا 21، آخرین نسخه پایدار توزیع جامعه محور ردهت برای دسکتاپ، سرور و کلاود منتشر شد.

 Fedora 21 Live Workstation i686 1×DVD - دیسک زنده فدورا 21 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Fedora 21 Live Workstation x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 21 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3728
ارائه كننده : آرشیو نسخه های قدیمی 

فدورا 21 منتشر شد. متیو میلر اعلام کرد فدورا 21، آخرین نسخه پایدار توزیع جامعه محور ردهت برای دسکتاپ، سرور و کلاود منتشر شد.

 Fedora 21 Live Workstation x86_64 1×DVD - دیسک زنده فدورا 21 ایستگاه کاری (دسکتاپ) ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
نمایش 1 تا 12 (از 12 محصول) تعداد صفحات :  1