شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Gentoo Linux 20121221 Live amd64 1×DVD - جنتو لینوکس ۲۰۱۲۱۲۲۱ ۶۴بیتی
[3248]
75,000ريال
Gentoo Linux 20121221 Live amd64 1×DVD - جنتو لینوکس ۲۰۱۲۱۲۲۱ ۶۴بیتی
بزرگنمايي

Robin Johnson has announced the release of Gentoo Linux 20121221, an up-to-date live DVD showcasing the current cutting-edge state of the popular source-based distribution: "Gentoo Linux is proud to announce the availability of a new live DVD to celebrate the continued collaboration between Gentoo users and developers, ready to rock the end of the world (or at least southern solstice). The live DVD features a superb list of packages: Linux kernel 3.6.8, X.Org Server 1.12.4, KDE 4.9.4, GNOME 3.4.2, Xfce 4.10, Fluxbox 1.3.2, Firefox 17.0.1, LibreOffice 3.6.4, GIMP 2.8.2, Blender 2.64a, Amarok 2.6.0, MPlayer 2.2.0, Chromium 24.0.1312.35 and much more. There is no new FAQ or artwork the 20121221 release, but you can still get the 12.0 artwork plus DVD cases and covers for the 12.0 release. Special features: ZFSOnLinux; writable file systems using Aufs so you can emerge new packages."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 28 فروردين، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3248' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3248' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]