شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Hybryde Linux 13.04 Live i386 1×DVD - دیسک زنده های‌براید لینوکس ۳۲بیتی
[3357]
75,000ريال
Hybryde Linux 13.04 Live i386 1×DVD - دیسک زنده های‌براید لینوکس ۳۲بیتی
بزرگنمايي

Olivier Larrieu has announced the release of Hybryde Linux 13.04, a rather unusual distribution which ships with 11 desktop user interfaces (Enlightenment, GNOME 2, GNOME 3, KDE, LXDE, Openbox, Unity, FVWM, Xfce, MATE and Cinnamon) and which provides a way to seamlessly switch between them without a need to restart the X window system. This it does so via a default home-made desktop called HY-D-V1: "After more than five months, we have a new concept: HY-D-V1 which is a new paradigm for the desktop. It works with web technologies. This new version, Hybryde 'Fusion', includes HY-D-V1 which has been created for artists and users who want to transform their desktop into an artistic tool and for those who want to play with graphic effects. That's because Linux users are not merely professionals and because computers are not reserved to business use alone."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 28 خرداد، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3357' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3357' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]