شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Kali Linux 2.0 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2.0 ۶۴بیتی
[3863]
75,000ريال
Kali Linux 2.0 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2.0 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

توسعه دهندگان کالی لینوکس، یک توزیع امنیتی و جرم یابی قانونی دیجیتال بر پایه دبیان، Kali Linux 2.0 را منتشر کردند. یکی از تغییرات بزرگ آخرین نسخه کالی لینوکس تبدیل این توزیع به یک مدل انتشار غلطان است. در اعلان انتشار این توزیع می‌خوانیم « یکی از بزرگترین تغییرات انجام شده است تا Kali 2.0 را به شکل کلی و مداوم بروز نگه دارد. این تصمیم تبدیل کردن Kali به یک توزیع با انشار غلتان است. معنی این کلام دریافت کردن مداوم بسته‌های نرم افزاریمان از دبیان تستینگ است (بعد از این که اطمینان پیدا کردیم همه بسته‌ها قابل نصب هستند) تا اساسا هسته سیستمی Kali بروز باشد و امکان استفاده از بسته‌های جدیدی که دبیان آماده می‌کند نیز فراهم شود. این همان جایی است که انتخاب دبیان به عنوان سیستم پایه به دردمان خورد. در حالی که از پایداری دبیان لذت می‌بریم، سیستم را نیز بروز نگه داشته‌ایم. » انتشار جدید Kali Linux در نسخه‌های 32بیتی , 64بیتی  به همراه نسخه ARM موجود هستند.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 23 مرداد، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3863' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3863' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]