شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Kali Linux 2017.1 i386 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2017.1 ۳۲بیتی
[4103]
75,000ريال
Kali Linux 2017.1 i386 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2017.1 ۳۲بیتی
بزرگنمايي

Kali Linux یک توزیع برپایه دبیان است که به همراه مجموعه‌ای از ابزار‌های امنیتی و تخصصی عرضه می‌شود. این توزیع مدتی است، نحوه انتشارش را به مدل انتشار غلتان تغیر داده است. اکنون این پروژه از آمدن Kali Linux 2017.1 خبر می‌دهد: خوشحالیم در دسترس قرار گرفتن انتشار غلتان کالی 2017.1 را اعلام کنیم، که با تعدادی آپدیت و ویژگی های هیجان انگیز همراه است. 

 

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 18 شهريور، 1396 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '4103' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '4103' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]