شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد

ارائه کنندگان

محصولات موجود در اين بخش: محصولات موجود در اين بخش:
Kali Linux 2.0 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2.0 ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3863
ارائه كننده : Kali Linux 
توسعه دهندگان کالی لینوکس، یک توزیع امنیتی و جرم یابی قانونی دیجیتال بر پایه دبیان، Kali Linux 2.0 را منتشر کردند. یکی از تغییرات بزرگ آخرین نسخه کالی لینوکس تبدیل این توزیع به یک مدل انتشار غلط...
 Kali Linux 2.0 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2.0 ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Kali Linux 2.0 i386 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2.0 ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3864
ارائه كننده : Kali Linux 
توسعه دهندگان کالی لینوکس، یک توزیع امنیتی و جرم یابی قانونی دیجیتال بر پایه دبیان، Kali Linux 2.0 را منتشر کردند. یکی از تغییرات بزرگ آخرین نسخه کالی لینوکس تبدیل این توزیع به یک مدل انتشار غلط...
 Kali Linux 2.0 i386 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2.0 ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Kali Linux 2016.1 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2016.1 ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 3945
ارائه كننده : Kali Linux 
Kali Linux یک توزیع برپایه دبیان است که به همراه مجموعه‌ای از ابزار‌های امنیتی و تخصصی عرضه می‌شود. این توزیع بتازگی نحوه انتشارش را به مدل انتشار غلتان تغیر داده است. اکنون این پ...
 Kali Linux 2016.1 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2016.1 ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Kali Linux 2016.1 i386 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2016.1 ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 3946
ارائه كننده : Kali Linux 
Kali Linux یک توزیع برپایه دبیان است که به همراه مجموعه‌ای از ابزار‌های امنیتی و تخصصی عرضه می‌شود. این توزیع بتازگی نحوه انتشارش را به مدل انتشار غلتان تغیر داده است. اکنون این پ...
 Kali Linux 2016.1 i386 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2016.1 ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Kali Linux 2016.2 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2016.2 ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 4034
ارائه كننده : Kali Linux 
Kali Linux یک توزیع برپایه دبیان است که به همراه مجموعه‌ای از ابزار‌های امنیتی و تخصصی عرضه می‌شود. این توزیع بتازگی نحوه انتشارش را به مدل انتشار غلتان تغیر داده است. اکنون این پ...
 Kali Linux 2016.2 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2016.2 ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Kali Linux 2016.2 i386 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2016.2 ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 4035
ارائه كننده : Kali Linux 
Kali Linux یک توزیع برپایه دبیان است که به همراه مجموعه‌ای از ابزار‌های امنیتی و تخصصی عرضه می‌شود. این توزیع بتازگی نحوه انتشارش را به مدل انتشار غلتان تغیر داده است. اکنون این پ...
 Kali Linux 2016.2 i386 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2016.2 ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Kali Linux 2017.1 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2017.1 ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 4084
ارائه كننده : Kali Linux 
Kali Linux یک توزیع برپایه دبیان است که به همراه مجموعه‌ای از ابزار‌های امنیتی و تخصصی عرضه می‌شود. این توزیع مدتی است، نحوه انتشارش را به مدل انتشار غلتان تغیر داده است. اکنون ای...
 Kali Linux 2017.1 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2017.1 ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Kali Linux 2017.1 i386 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2017.1 ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 4103
ارائه كننده : Kali Linux 
Kali Linux یک توزیع برپایه دبیان است که به همراه مجموعه‌ای از ابزار‌های امنیتی و تخصصی عرضه می‌شود. این توزیع مدتی است، نحوه انتشارش را به مدل انتشار غلتان ت...
 Kali Linux 2017.1 i386 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2017.1 ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Kali Linux 2017.2 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2017.2 ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 4106
ارائه كننده : Kali Linux 
Kali Linux یک توزیع برپایه دبیان است که به همراه مجموعه‌ای از ابزار‌های امنیتی و تخصصی عرضه می‌شود. این توزیع مدتی است، نحوه انتشارش را به مدل انتشار غلتان ت...
 Kali Linux 2017.2 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2017.2 ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Kali Linux 2017.3 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2017.3 ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 4108
ارائه كننده : Kali Linux 

کالی لینوکس 2017.3 منتشر شد. 

 Kali Linux 2017.3 amd64 1×DVD - کالی لینوکس (بک‌ترک سابق) 2017.3 ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
نمایش 1 تا 10 (از 10 محصول) تعداد صفحات :  1