شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Kubuntu 16.10 Desktop i386 1×DVD - کوبونتو گنو/لینوکس 16.10 32بیتی
[4042]
75,000ريال
Kubuntu 16.10 Desktop i386 1×DVD - کوبونتو گنو/لینوکس 16.10 32بیتی
بزرگنمايي

کوبونتو 16.10 منتشر شد. این نسخه از پلاسما 5.7.5، برنامه های 16.04.3 و نسخه 4.8 کرنل لینوکس بهره می برد.


براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ يكشنبه، 02 آبان، 1395 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '4042' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '4042' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]