شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Linux Gamers 0.9.7 Big 1xDVD - دیسک زنده لینوکس گیمرز ۰.۹.۷، مخصوص بازی خورهای لینوکسی
[1713]
75,000ريال
Linux Gamers 0.9.7 Big 1xDVD - دیسک زنده لینوکس گیمرز ۰.۹.۷، مخصوص بازی خورهای لینوکسی
بزرگنمايي

نسخه به‌روز شده‌ای از LinuX-gamers Live منتشر شد. این توزیع که بر اساس Arch Linux می‌باشد، به همراه تعداد زیادی بازی 2D و 3D ارائه شده است. این نسخه به مناسبت Linux Tag 2011 منتشر شده و همچنین دارای پشتیبانی سخت‌افزاری بهتر و هسته 2.6.38 می‌باشد.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 22 مرداد، 1390 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2264' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2264' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]