شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Linux Mint 17.2 Xfce 64bit 1×DVD - لینوکس مینت 17.2 ۶۴بیتی با میزکار Xfce
[3870]
75,000ريال
Linux Mint 17.2 Xfce 64bit 1×DVD - لینوکس مینت 17.2 ۶۴بیتی با میزکار Xfce
بزرگنمايي

Clement Lefebvre آماده بودن Linux Mint 17.2 را اعلام کرد. این انتشار جدید یک انتشار با پشتیبانی طولانی مدت است، بر پایه بسته‌های Ubuntu 14.04 است و تا سال ۲۰۱۹ پشتیبانی می‌شود. Linux Mint در دو نسخه ارائه می‌شود، سینامون و ماته. نسخه سینامون چندین بهبود در کارایی را به همراه پشتیبانی بهتر از چند نمایشگر و چند پنل را ارائه می‌دهد. نسخه ماته اکنون به کاربران امکان فعال/ غیرفعال کردن مرورگر فایل Caja را در زمان اجرا می‌دهد می‌دهد و با کتابخانه صوتی جدیدی ارائه می‌شود که بطور خودکار سیستم‌های صوتی OSS، ALSA و PulseAudio را تشخیص می‌دهد و با آن‌ها کار می‌کند. «UEFI بطور کامل پشتیبانی می‌شود. توجه: Linux Mint از امضای دیجیتال استفاده نمی‌کند و ثبت نمی‌شود تا از مایکروسافت مجوز «secure OS» را دریافت کند. به همین دلیل با secure boot بوت نمی‌شود. اگر سیستم شما از secure boot استفاده می‌کند آن را خاموش کنید. توجه: برای کار کردن با این باگ Linux Mint فایل‌های بوت را در  /boot/efi/EFI/ubuntu قرار می‌دهد. این موضوع از نصب چند انتشار یا توزیع و یا بوت دوگانه میان Ubuntu وLinux Mint جلوگیری نمی‌کند، بطوری که همه آن‌ها از یک صفحه یکسان گراب قابل بوت شدن هستند.»

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 27 مرداد، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3870' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3870' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]