شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Lunar 1.6.5 x86-64 1×CD
[1101]
40,000ريال
Lunar 1.6.5 x86-64  1×CD
بزرگنمايي

نسخه نهایی از Lunar Linux 1.6.5 منتشر شد. این توزیع یک توزیع مبتنی بر کدهای منبع است. این نسخه از ISOهای hybrid استفاده می‌کند که برای نصب بر روی ابزارهای USB نیز قابل استفاده می‌باشد. این نسخه بر اساس هسته 2.6.35.3 و کتابخانه C نسخه 2.11.2 و پشتیبانی از ext4 ساخته شده است.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 09 شهريور، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1662' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1662' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]