شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
MINIX 3.2.1 1×CD - مینیکس ۳.۲.۱
[3597]
40,000ريال
MINIX 3.2.1 1×CD - مینیکس ۳.۲.۱
بزرگنمايي

Thomas Veerman has announced the release of MINIX 3.2.1, an updated version of the UNIX-like operating system based on a microkernel architecture: "The MINIX team is proud to announce the latest MINIX release, named 3.2.1, a year after the previous release, 3.2.0. 3.2.1 boasts significantly more polish again in terms of base-system expansion and cleanup, in areas such as userland utilities, libraries, the build system, but also drivers and kernel improvements, various performance improvements, and more. A detailed list: support for dynamically linked executables, also build shared versions of base system libraries; remove the use of Intel segments altogether, giving a performance boost while context switching; full new clean updated NetBSD build system import...."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 20 اسفند، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3597' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3597' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]