شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Mageia 5.1 x86_64 1×DVD - دیسک کامل مگیا لینوکس 5.1 ۶۴بیتی
[3820]
75,000ريال
Mageia 5.1 x86_64 1×DVD - دیسک کامل مگیا لینوکس 5.1 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

دونالد استوارت اعلام کرد Mageia 5.1 منتشر گردید. مگیا یک توزیع جامعه محور است که تحت یک فورک از پروژه Mandriva شروع شد، اما اکنون به عنوان یک توزیع مستقل عمل می کند. "بعد از بیش از یکسال توسعه، جامعه مگیا بسیار مفتخر است که در نهایت انتشار مگیا 5.1 را اعلام نماید. این نسخه از هسته لینوکس 4.4.32 بهره برده و شامل نسخه 3.14.3 میزکار گنوم و نسخه 4.14.4 میزکار کی دی ای و لیبره‌آفیس 4.4.7 می باشد."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ دوشنبه، 01 تير، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3820' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3820' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]