شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد

ارائه کنندگان

محصولات موجود در اين بخش: محصولات موجود در اين بخش:
Mandriva Linux 2011 i586 1xDVD -مندریوا لینوکس ۲۰۱۱ ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 1762
ارائه كننده : Mandriva 
نسخه ۲۰۱۱٫۰ توزیع گنو/لینوکس مندریوا منتشر شد. این در حالیست که بسیاری از توسعه دهندگان Mandriva ، این توزیع را ترک کرده و به توزیع جدید و منشعب شده ی Mageia پیوسته اند. براساس سیاست جدید قرار ا...
 Mandriva Linux 2011 i586 1xDVD -مندریوا لینوکس ۲۰۱۱ ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Mandriva Linux 2011 x86_64 1xDVD -مندریوا لینوکس ۲۰۱۱ ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 1763
ارائه كننده : Mandriva 
نسخه ۲۰۱۱٫۰ توزیع گنو/لینوکس مندریوا منتشر شد. این در حالیست که بسیاری از توسعه دهندگان Mandriva ، این توزیع را ترک کرده و به توزیع جدید و منشعب شده ی Mageia پیوسته اند. براساس سیاست جدید قرار ا...
 Mandriva Linux 2011 x86_64 1xDVD -مندریوا لینوکس ۲۰۱۱ ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Mandriva Linux PowerPack 2011 i586 1xDVD -مندریوا لینوکس پاورپک ۲۰۱۱ ۳۲بیتی
75,000ريال
مدل : 1880
ارائه كننده : Mandriva 
نسخه ۲۰۱۱٫۰ توزیع گنو/لینوکس مندریوا منتشر شد. این در حالیست که بسیاری از توسعه دهندگان Mandriva ، این توزیع را ترک کرده و به توزیع جدید و منشعب شده ی Mageia پیوسته اند. براساس سیاست جدید قرار ا...
 Mandriva Linux PowerPack 2011 i586 1xDVD -مندریوا لینوکس پاورپک ۲۰۱۱ ۳۲بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
Mandriva Linux PowerPack 2011 x86_64 1xDVD -مندریوا لینوکس پاورپک ۲۰۱۱ ۶۴بیتی
75,000ريال
مدل : 1955
ارائه كننده : Mandriva 
نسخه ۲۰۱۱٫۰ توزیع گنو/لینوکس مندریوا منتشر شد. این در حالیست که بسیاری از توسعه دهندگان Mandriva ، این توزیع را ترک کرده و به توزیع جدید و منشعب شده ی Mageia پیوسته اند. براساس سیاست جدید قرار ا...
 Mandriva Linux PowerPack 2011 x86_64 1xDVD -مندریوا لینوکس پاورپک ۲۰۱۱ ۶۴بیتی 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
نمایش 1 تا 4 (از 4 محصول) تعداد صفحات :  1