شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد

ارائه کنندگان

محصولات موجود در اين بخش: محصولات موجود در اين بخش:
NAS4Free x64 Embedded 9.1.0.1.690 1×CD
40,000ريال
مدل : 3284
ارائه كننده : NAS4Free 
NAS4Free is an embedded open-source NAS (Network-Attached Storage) distribution based on FreeBSD. NAS4Free supports sharing across multiple operating systems, including Windows, Apple and UNIX-l...
 NAS4Free x64 Embedded 9.1.0.1.690 1×CD 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
NAS4Free x64 Live 9.1.0.1.690 1×CD
40,000ريال
مدل : 3285
ارائه كننده : NAS4Free 
NAS4Free is an embedded open-source NAS (Network-Attached Storage) distribution based on FreeBSD. NAS4Free supports sharing across multiple operating systems, including Windows, Apple and UNIX-l...
 NAS4Free x64 Live 9.1.0.1.690 1×CD 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
NAS4Free x64 Live USB 9.1.0.1.690 1×CD
40,000ريال
مدل : 3287
ارائه كننده : NAS4Free 
NAS4Free is an embedded open-source NAS (Network-Attached Storage) distribution based on FreeBSD. NAS4Free supports sharing across multiple operating systems, including Windows, Apple and UNIX-l...
 NAS4Free x64 Live USB 9.1.0.1.690 1×CD 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
NAS4Free x86 Embedded 9.1.0.1.690 1×CD
40,000ريال
مدل : 3283
ارائه كننده : NAS4Free 
NAS4Free is an embedded open-source NAS (Network-Attached Storage) distribution based on FreeBSD. NAS4Free supports sharing across multiple operating systems, including Windows, Apple and UNIX-l...
 NAS4Free x86 Embedded 9.1.0.1.690 1×CD 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
NAS4Free x86 Live 9.1.0.1.690 1×CD
40,000ريال
مدل : 3286
ارائه كننده : NAS4Free 
NAS4Free is an embedded open-source NAS (Network-Attached Storage) distribution based on FreeBSD. NAS4Free supports sharing across multiple operating systems, including Windows, Apple and UNIX-l...
 NAS4Free x86 Live 9.1.0.1.690 1×CD 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
NAS4Free x86 Live USB 9.1.0.1.690 1×CD
40,000ريال
مدل : 3287
ارائه كننده : NAS4Free 
NAS4Free is an embedded open-source NAS (Network-Attached Storage) distribution based on FreeBSD. NAS4Free supports sharing across multiple operating systems, including Windows, Apple and UNIX-l...
 NAS4Free x86 Live USB 9.1.0.1.690 1×CD 
مشخصات کامل محصولخرید افزودن به لیست مقایسه
 
نمایش 1 تا 6 (از 6 محصول) تعداد صفحات :  1