شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Ojuba 4 Live x86-64 1×DVD
[1049]
75,000ريال
Ojuba 4 Live x86-64 1×DVD
بزرگنمايي

توزیع Ojuba یک توزیع مبتنی بر فدورا مخصوص کاربران عربی زبان است. نسخه نهایی ۴ از این توزیع منتشر شده که برای نخستین بار ویرایش ۶۴ بیتی نیز منتشر شده و علاوه بر این نسخه آزمایشی Thawab نرم‌افزار کتابخانه عربی-اسلامی و Ojuba-personal-lock که ابزاری برای رمزنگاری پوشه‌ها است نیز به همراه این نسخه ارایه شده‌اند.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ دوشنبه، 25 مرداد، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1600' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1600' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]