شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Oracle Linux 7.1 x86_64 1×DVD - اوراکل لینوکس 7.1 ۶۴بیتی
[3748]
75,000ريال
Oracle Linux 7.1 x86_64 1×DVD - اوراکل لینوکس 7.1 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

میشل کیسی اعلام کرد اوراکل لینوکس 7.1، یک توزیع بازسازی شده از کد منبع ردهت لینوکس انترپرایز 7.1 با یک کرنل سفارشی و پیشرفته منتشر شد: خوشحالیم که اعلام کنیم اولین آپدیت اوراکل لینوکس 7 در دسترس عموم قرار گرفت.Oracle Linux 7 Update 1  با مجموعه کرنل به این شرح همراه است: Unbreakable Enterprise Kernel (UEKRelease 3 (نسخه 3.8.13 برای معماریx86-64 ) ؛ Red Hat Compatible Kernel (نسخه 3.10.0 برای معماری x86-64).

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 22 فروردين، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3748' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3748' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]