شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Oracle Linux 7.2 x86_64 1×DVD - اوراکل لینوکس 7.2 ۶۴بیتی
[3929]
75,000ريال
Oracle Linux 7.2 x86_64 1×DVD - اوراکل لینوکس 7.2 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

Oracle انتشار Oracle Linux 7.2 را اعلام کرد. Oracle Linux بر اساس کد‌های منبع Red Hat Enterprise Linux ساخته می‌شود و طراحی شده است تا با بسته‌های دودویی Red Hat سازگار باشد. Oracle Linux 7.2 با دو هسته عرضه می‌شود، یکی Red Hat Compatible Kernel و دیگری Oracle unbreakable Enterprise Linux. بشکل پیش‌فرض دومی بوت می‌شود. «خوشحالیم تا آماده بودن عمومی Oracle Linux 7 Update2 را اعلام کنیم. می‌توانید بسته‌های فردی RPM را در Unbreakable Linux Network (ULN) و Oracle Linux yum Server و همین طور تصاویر ISO که از Oracle Software Delivery Cloud قابل دریافت است، پیدا کنید. Oracle Linux 7 بروز‌رسانی 2 با بسته‌های هسته زیر عرضه شده است:  Red Hat Compatible Kernel (kernel-3.10.0-327.el7) for x86-64; Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) Release 3 (kernel-uek-3.8.13-98.6.1.el7uek) برای x86-64. بشکل پیش‌فرض هر دو هسته نصب می‌شوند و دومین هسته بوت می‌شود.»

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 18 آذر، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3929' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3929' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]