شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
PC-BSD 10.3 x64 1×DVD - پی‌سی‌بی اس دی 10.3 ۶۴بیتی
[3978]
75,000ريال
PC-BSD 10.3 x64 1×DVD - پی‌سی‌بی اس دی 10.3 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

Kris Moore خبر از آمدن نسخه پایدار جدیدی از PC-BSD  داده است. این انتشار قرار است که آخرین نسخه در نسخه‌های پایدار شاخه ۱۰ باشد. اساس این انتشار FreeBSD 10.3 است. PC-BSD 10.3 از بوت لودر FreeBSD و در کنار آن از گراب استفاده می‌کند. پشتیبانی از UEFI در نصب کننده سیستم بهبود یافته است و سیستم عامل به همره Lumina 0.8.8 به عنوان یکی از میزکار‌های موجود عرضه شده است. « تیم PC-BSD مفتخر است تا خبر از آماده بودن  انتشار 10.3 بدهد. برنامه ریزی شده است تا این آخرین نسخه در شاخه ۱۰ باشد و به شدت در حال کار برای انتشار پیش‌رو 11.0 هستیم. از تمامی توسعه‌دهندگانمان، تیم‌های ترجمه، مستند سازی بررسی کیفیت تشکر می‌کنیم که کمک کردند تا این انتشار ممکن شود. » PC-BSD در دو نسخه موجود است، نسخه میزکار و نسخه TrueOS برای کارمان‌ها.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 31 فروردين، 1395 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3978' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3978' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]