شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
PCLinuxOS MATE 2017.02 64bit 1×DVD - پی‌سی‌لینوکس اواس 2017.02 ۶۴بیتی با میزکار MATE
[4082]
75,000ريال
PCLinuxOS MATE 2017.02 64bit 1×DVD - پی‌سی‌لینوکس اواس 2017.02 ۶۴بیتی با میزکار MATE
بزرگنمايي

تیم توسعه PCLinuxOS اعلام کرد، نسخه جدید پروژه انتشار غلطان برای دسکتاپ منتشر شد. PCLinuxOS 2017.02 MATE با میزکار MATE نسخه 1.18.0 همراه است و از هسته لینوکس 4.9.15 بهره می برد. 

 

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 02 ارديبهشت، 1396 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '4082' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '4082' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]