شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Parsix 7.5 amd64 1×DVD - پارسیکس گنو/لینوکس 7.5 ۶۴بیتی
[3807]
75,000ريال
Parsix 7.5 amd64 1×DVD - پارسیکس گنو/لینوکس 7.5 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

آلن باغومیان آمدن Parsix GNU/Linux 7.5 را اعلام کرد. پارسیکس توزیعی بر پایه دبیان بوده که با GNOME Shell 3.14 به عنوان میزکار پیشفرض می‌آید، از بوت UEFI پشتیبانی می‌کند و بر روی نسخه 3.14 هسته لینوکس می‌آید. «پارسیکس گنو/لینوکس ۷.۵ با اسم رمز «رینالدو» محیط میزکار پایدار گنوم را به همراه ساخت جدیدی از هسته که با استفاده از سیستم ساخت هسته جدید مدرن شده ساخته شده است، ناصب بروز شده و نسخه جدیدی از systemd و X.Org Server بروز شده، عرضه می‌کند. این نسخه با مخازن دبیان به تارخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۵ مطابق شده. پارسیکس رینالدو بشکل پیشفرض با گنوم ۳.۱۴ و لیبره آفیس ۴.۳.۳ می‌آید. ویژگی‌ها: با سپاس از X.Org 1.16.4 کارایی میزکار بهبود یافته، سیستم ناصب با پشتیبانی بهتر از UEFI بروز شده، GNOME Shell 3.14.4، GRUB 2، GNU Iceweasel 37.0.2، GParted 0.12.1، Empathy 3.12.8، LibreOffice 4.3.3، VirtualBox 4.3.18 و هسته برپایه لینوکس 3.14.41 به همراه TuxOncle 3.3، BFS و بسته‌های اضافه دیگر. DVD زنده با استفاده از SquashFS و XZ فشرده شده است. »

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ پنجشنبه، 14 خرداد، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3807' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3807' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]