شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Parsix 8.15r0 amd64 1×DVD - پارسیکس گنو/لینوکس 8.15 ریلیز0 ۶۴بیتی
[4086]
75,000ريال
Parsix 8.15r0 amd64 1×DVD - پارسیکس گنو/لینوکس 8.15 ریلیز0 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

پارسیکس گنو/لینوکس، توزیعی دسکتاپ برپایه شاخه استیبل دبیان می باشد. پروژه پارسیکس یک آپدیت برای سری 8 خود را منتشر کرد، Parsix 8.15r0 . نسخه جدید پارسیکس با امکاناتی مانند میزکار گنوم نسخه 3.22.2 و هسته لینوکس 4.4.44 همراه است. 

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ پنجشنبه، 21 ارديبهشت، 1396 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '4086' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '4086' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]