شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Parsix 8.5r0 amd64 1×DVD - پارسیکس گنو/لینوکس 8.5 ریلیز0 ۶۴بیتی
[3968]
75,000ريال
Parsix 8.5r0 amd64 1×DVD - پارسیکس گنو/لینوکس 8.5 ریلیز0 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

آلن باغومیان خبر از آمدن نسخه تازه پایداری از Parsix GNU/Linux داده است. پارسیکس گنو/لینوکس توزیعی برپایه دبیان پایدار است که شامل ویژگی‌های اضافی برای میزکار و بهینه‌سازی‌هایی است. این انتشار جدید، نسخه 8.5r0، به همراه گنوم شل ۳.۱۸، نسخه ۴.۱.۱۷ هسته لینوکس و زمان‌بند هسته BFS و بهینه‌سازی‌هایی در پاسخگویی میزکار است. «پارسیکس گنو/لینوکس ۸.۵ با اسم رمز Atticus همراه با گنوم شل پایدار ۳.۱۸ و هسته بروز شده ارائه شده است. این نسخه با دمخازن بیان جسی  به تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۶ همگام شده است.  Parsix Atticus به همراه گنوم شل ۳.۱۸ و لیبره‌آفیس ۴.۳.۳ بشکل پیش‌فرض همراه است. ویژگی‌ها: گنوم شل ۳.۱۸، لیبره آفیس ۴.۳.۳، ویرچوال باکس ۴.۳.۳۶، Iceweasel 44.0، Gparted 0.19.0، Empathy 3.12.11 و هسته برپایه لینوکس 4.1.17 به همراه  TuxOnIce 3.3، BFS و پچ‌های اضافه ارائه شده است. DVD زنده با استفاده از SquashFS و XZ فشرده شده است. »

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 03 فروردين، 1395 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3968' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3968' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]