شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Parted Magic 2013_05_01 Live 1×CD - دیسک زنده پارتد مجیک ۲۰۱۳.۰۵.۰۱ ۳۲بیتی
[2745]
40,000ريال
Parted Magic 2013_05_01 Live 1×CD - دیسک زنده پارتد مجیک ۲۰۱۳.۰۵.۰۱ ۳۲بیتی
بزرگنمايي

Patrick Verner has announced the release of Parted Magic 2013_05_01, an updated release of a live CD containing useful tools for data rescue and disk management tasks: "The Parted Magic project is proud to announce another stable release of the popular partitioning and system rescue environment. This has been by far the most ambitious release of Parted Magic to date. EFI booting support from CDROM has been greatly improved. Erase Disk has a new menu with translations. The f2fs-tools package has been added, you an also create a f2fs with GParted. A new 'forcevesa' kernel command-line option has been added, this works with cards like the MGA G200* series; the Parted Magic Wipe Free Space GUI has been translated. We have created a simple GTK+ GUI for chntpw, it should make changing Windows passwords much easier. The X.Org Server has been upgraded to 1.14.1."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 27 مرداد، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2745' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2745' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]